Tournoi St-Eustache 2015 - Atome B - Match 2 - AntoineAugerGiroux