Tournoi St-Eustache 2015 - Atome B - Match 3 - AntoineAugerGiroux